Hotel Garda
  • Hotel Garda
  • Hotel Garda

Rezervacija > Pasiteiravimas dėl laisvų kambarių

Prasˇom uzˇpildyti privalomus laukus (*) žemiau esančioje formoje, kai tik bus įmanoma, mūsų personalas atsiųs Jums el. paštu atsakymą į Jūsų klausimą. Jei atsakymas atitiks Jūsų pageidavimus, galėsite patvirtinti savo rezervaciją per el. laisˇke nurodyta˛ laikotarpi˛, isˇsiu˛sdami savo kreditine˙s kortele˙s duomenis per saugia˛ programa.

ASMENS DUOMENYS

Pavardė *


Vardas *

Šalis *

El. paštas *

Patvirtinkite savo el. pašto adresą *

Faksas

Prašom patikslinti kitus pageidavimus

VIEŠNAGĖS DUOMENYS

Atvykimo data *

Išvykimo data *Suaug´ *

Vaikai (0-12 met)

Numerio tipas

Kambarių skaičius

Papildoma lova

* *


Vardu *


Oficiali informacija apie asmens duomenų naudojimą

Pagal įstat. akto 196/2003 13 straipsnį (asmens duomenų apsaugos kodeksas), duomenų naudotojas informuoja, kad: a) Jūsų asmens duomenys bus naudojami: 1. sutarties įsipareigojimams vykdyti: naudos ir paslaugų svečiams teikimui, 2. įstatyminiams įsipareigojimams vykdyti: sąskaitoms, privalomiesiems buhalteriniams įrašams ir registrams, to reikalaujančioms valdžios institucijoms pateikti, 3. teikti banko ir panašioms institucijoms dėl kreditų padengimo ir kitos sutartinių įsipareigojimų vykdymo veiklos; 4. paslaugoms teikti poilsio viešbutyje metu (sekretoriato paslaugos, korespondencijos priėmimas, ne viešbučio paslaugų rezervavimas) arba jam pasibaigus (specialių pasiūlymų, pranešimų apie renginus ir pan. siuntimas) Duomenys bus apdorojami rankinėmis ir (arba) automatizuotomis sistemomis, galinčiomis išsaugoti, valdyti ir perduoti šiuos, o taip pat logiškai susijusius, duomenis, remiantis mūsų turima duomenų baze ir galimais pataisymais, papildymais ir atnaujinimais, kuriuos įsipareigojote mums teikti; b) jei jūs atsisakote duoti sutikimą dėl 1, 2, 3 paragrafo punktuose išdėstyto, a) tai: 1. gali būti neįmanoma sukurti arba tęsti ataskaitą arba atlikti kokius nors veiksmus, jei šių duomenų reikia ataskaitai sudaryti arba veiksmams atlikti; 2. gali būti neįmanoma atlikti kai kuriuos veiksmus, kuriems atlikti reikia perduoti duomenis asmenims ar įstaigoms, nuo kurių priklauso tų veiksmų atlikimas; 3. bus neperduoti duomenys, susiję su vėlesne veikla, tačiau neįtakojantys ataskaitos sudarymo. c) Be duomenis apdorojančios įmonės darbuotojų, jūsų duomenys galės būti perduoti: 1. viešbučio, kuriame esate, struktūroms; 2. mokesčių rinkimo įstaigai (administracinė dalis); 3. viešoms ir privačioms institucijoms, net po revizijos ar patikrinimo; 4. subjektams, kuriems įstatymai leidžia sužinoti jūsų duomenis; 5. išorės įmonėms, teikiančios naudą arba paslaugas. d) bet kuriuo metu galite pasinaudoti savo teisėmis duomenis apdorojančiojo atžvilgiu, laikantis akto 196/2003 7 straipsnio, kurį jūsų patogumui pateikiame pilnai: Art. 7. Prieigos prie asmens duomenų teisė ir kitos teisės 1. Suinteresuotasis turi teisę gauti patvirtinimą apie su juo susijusių duomenų egzistavimą arba nebuvimą, net jei jie dar nėra registruoti, ir juos gauti suprantama forma. 2. Suinteresuotasis turi teisę gauti šias nuorodas: a. su juo susijusių asmens duomenų kilmę; b. duomenų apdorojimo tikslą ir būdą; c. taikomą logiką, jei duomenys buvo apdoroti elektroniniu būdu; d. visus atsakingų asmenų ir taikant 5 sraipsnio 2 pastraipos nuostatas paskirto atstovo duomenis; e. subjektus arba subjektų kategorijas, kuriems asmens duomenys gali būti perduoti arba kurie juos gali sužinoti kaip paskirto atstovo valstybės teritorijoje atsakingieji asmenys arba įgaliotiniai. 3. Suinteresuotasis turi teisę: a. gauti duomenų atnaujinimus arba pataisas, esant reikalui, duomenų pakeitimus; b. atšaukti, pakeisti anonimine forma arba blokuoti naudojamus pažeidžiant įstatymus duomenis, įskaitant tuos, kurių nereikia saugoti, jei tai nebūtina tikslams, kuriems duomenys buvo renkami ir vėliau tvarkyti; c. gauti patvirtinimą, kad veiksmai, nurodyti punktuose a) ir b) buvo atlikti, savo forma ir turiniu, šios informacijos gavėjams, išskyrus atvejus, kai šios sąlygos realizavimui reikia naudoti priemones, aiškiai neatitinkančias saugomų teisių. 4. Suinteresuotasis turi teisę prieštarauti, iš esmės arba dalinai: a. dėl su juo susijusių asmens duomenų įstatymiškai paremtų apdorojimo motyvų, nepaisant fakto, kad šie duomenys atitinka rinkimo tikslus; b. su juo susijusių duomenų naudojimui tiesioginiam reklaminės pardavimo medžiagos siuntimui arba rinkos tyrimams atlikti, taip pat komerciniam susirašinėjimui vykdyti.

 Perskaičiau informaciją, susijusią su įst. akt. 196/2003 13 str. ir sutinku su asmeninių duomenų apdorojimu. *Hotel Garda
via Napo Torriani, 21 | 20124 Milanas, Italija
Tel. 39 02.66982626
Faks. 39 02.66982576

P.IVA 06536120154
info@hotelgardamilan.com
© 2000-2021 - Hotel Marketing by Nozio Business | Cookies/Copyright/IP Policy - Privacy
Narystė: Rekomendavo Paslaugos:
nozio
Torriani Hotels
ricksteves autostradale
cheforyou
Social: