TURVAKOOD

Onlain tehingute täieliku turvalisuse tagab kohustuslik krediitkaardi turvakoodi sisestamine.

American Express kaartidelt leiate 4 numbrist koosneva turvakoodi kaardi esiküljelt krediitkaardi numbri kohalt nii nagu näidisel.

Visa, Diners Club või Master Card kaartidel asub 3 numbrist koosnev turvakood allkirja juures kaardi tagaküljel.

sulge