Hotel Garda
  • Hotel Garda
  • Hotel Garda

broneerimine > Vabade tubade päring > Broneeringu kinnituse päring

Seda turvavormi kasutatakse ainult pärast seda, kui olete saanud kätte kinnituse tubade saadavuse kohta, kus on kirjas kõik andmed, hinnad ja tingimused.
Broneeringu kinnitamiseks peate täitma kohustuslikud väljad (*) oma krediitkaardi andmete kohta.

Tähelepanu: Kui Te ei ole veel vabade tubade päringut saatnud ja meilt tubade saadavuse kohta kinnitust saanud, broneering tühistatakse. Broneering tühistatakse ka juhul kui antud andmed on ebapiisavad või kui krediitkaart ei ole maksmiseks kehtiv.

Turvalised krediitkaarditehingud
See leht kasutab krediitkaardiga tehtavate reserveeringute puhul Secure Socket Layer (SSL) 256 bitistturvaserverit, mis vastab rahvusvahelisele krüpteerimisstandardile.

KLIENDI ANDMED
Perekonnanimi *

Eesnimi *
Firma
Aadress *
Linn *
Maa *
Maakond Postiindeks
E-mail *

Kinnita E-mail *

Telefon *
Faks
MAJUTUSE ANDMED

Saabumise kuupäev *

Lahkumise kuupäev *

Täiskasvanute arv *

Laste (0-12 aastased) arv

Toa tüüp

Tubade arv

Lisavoodi

* *

Kelle nimele: *

Täpsustused ja muud soovid:

KREDIITKAARDI ANDMED

Terve nimi *

(nii, nagu on kirjas kaardil)

Number *

Kaardi tüüp *

Kehtivuse lõpp *


Informatsioon isikuandmete kasutamise kohta

Seaduse 196/2003 13. paragrahvi kohaselt (seadus isikuandmete kaitse kohta) teatab Teie isikuandmete käsitleja, et:
a) Teie isikuandmeid käsitletakse kooskõlas järgnevaga:
1. lepingulised kohustused: külalistele heaolu ja teenuste pakkumine,
2. seaduslikud kohustused: arvete esitamine, vajalik arvepidamine, andmete esitamine seda nõudvatele ametiisikutele;
3. andmete esitamine pankadele ja muudele sarnastele asutustele inkasseerimiseks ja muude lepinguga seotud toimingute sooritamiseks;
4. teenuste pakkumine viibimise ajal (kantseleiteenused, kirjavahetuse edastamine, väliste teenuste broneerimine) või viibimise järel (eripakkumistest teatamine, sündmused või muu taoline)

Andmeid käsitletakse käsitsi ja/või automatiseeritud süsteemide abil, mis on mõeldud nende andmete säilitamiseks, haldamiseks ja edastamiseks, ning loogika abil, mis on seotud täpselt selle eesmärgiga, meie käsutuses olevate andmete põhjal ja Teie kohustusega teatada meile õigel ajal võimalikest muudatustest, lisandustest ja uuendustest;

b) Juhul, kui Te ei nõustu punkti a) mõne punktiga (1,2,3) tuleneb sellest järgnev:
1. on võimatu luua või jätkata kliendisuhet või sooritada mõningaid toiminguid, kui kliendisuhte jätkamiseks või toimingu sooritamiseks on vaja isikuandmeid;
2. on võimatu sooritada mõningaid toiminguid, mis eeldavad andmete andmist nende sooritamisega seotud üksustele;
3. ebaõnnestub anda andmeid üksustele, mis sooritavad väliseid tegevusi, mis ei ole talitluslikult kliendisuhte teostamisega seotud.

c) Teie andmeid võidakse edastada lisaks andmeid käsitleva asutuse värvatud töötajatele:
1. külastatavate hotellide juures olevatele rajatistele;
2. maksunõustajatele (halduse osas);
3. avalikele ja eraasutustele, ka kontrollimise või tõendamise järel;
4. isikutele, kes võivad Teie andmetele juurde pääseda seaduslikel põhjustel;
5. välistele ettevõtetele, mis pakuvad hüvesid või teenuseid.

d) Teil on igal ajal võimalik rakendada oma õigusi andmete käsitleja suhtes nii nagu on määratud seaduse 196/2003 paragrahvis nr. 7, mille toome Teie mugavuse huvides siinkohal lühidalt ära:

Paragrahv nr. 7. Isikuandmetele juurdepääsu õigus ning muud õigused
1. Kõnesoleval isikul on õigus saada tõendus selle kohta, kas temaga seotud isikuandmed on olemas või mitte, isegi kui need ei ole veel registreeritud ning õigus neid teada saada mõistetaval kujul.
2. Kõnesoleval isikul on õigus saada teada:
a. isikuandmete algupära kohta;
b. andmete käsitlemise lõpptulemuse ja mooduse kohta;
c. elektronseadmete abil sooritatavas andmekäsitluses kasutatava loogika kohta;
d. paragrahvi nr. 5 2. punktis määratud esindaja ja vastutavate isikute isikuandmeid;
e. isikute või isikute kategooria kohta, kellele isikuandeid võidakse edastada või kes võivad saada nendest teada kuna nad on määratud riigisiseselt ettevõtte esindajaks või vastutavaks isikuks.
3. Kõnesoleval isikul on õigus:
a. andmeid uuendada, parandada või soovi korral täiendada;
b. andmeid tühistada, muuta seadusevastaselt käsitletud andmed anonüümseks või need blokeerida, kaasa arvatud juhul, kui säilitamine ei ole vajalik seoses eesmärkidega, mille jaoks andmed on kogutud või sellele järgnevalt käsitletud;
c. saada tõend, et isikud, kellele tema isikuandmed on edastatud või jaotatud on informeeritud tegevustest, millele viitavad punktid a) ja b) ja nende sisuga seotust, välja arvatud juhul, kui see muutub võimatuks või nõuab antud õigusega võrreldes mitteproportsionaalset pingutust.
4. Kõnesoleval isikul on õigus vastustada terves ulatuses või osaliselt:
a. teda puudutavate isikuandmete käsitlemist põhjustel, mis on seoses andmete kogumise eesmärgiga;
b. teda puudutavate isikuandmete käsitlemist reklaammaterjalide otsepostituse, turu-uuringute või kaubandusliku andmevahetuse eesmärgil.

 Olen lugenud määruse 196/2003 artiklit 13 ja annan loa oma isikuandmete kasutamiseks. *Hotel Garda
via Napo Torriani, 21 | 20124 Milano, Itaalia
Tel. 39 02.66982626
Fax 39 02.66982576

KMKK (P.IVA 06536120154
info@hotelgardamilan.com
© 2000-2018 - Hotel Marketing by Nozio Business | Privacy/Copyright/IP Policy
Liikmelisus: Soovitused Teenused:
nozio
Torriani Hotels
ricksteves autostradale
cheforyou
Social: