Hotel Garda
  • Hotel Garda
  • Hotel Garda

Užsakyti

Patikrinkite kainas ir laisvus kambarius internete

Ar norite nedelsdamas sužinoti kainas, laisvus kambarius arba pageidaujate tučtuojau rezervuoti, tiesiogiai užsisakydami kambarį? Pasinaudokite mūsų rezervacijos realiuoju laiku sistema, tai paprasta ir patikima!

Jei ši sistema nepatenkins Jūsų pageidavimų, naudodami pasiteiravimo dėl laisvų kambarių formą prašom susisiekti su mumis, patikrinsime, ar nebuvo atsisakiusių kambario paskutinę minutę.

Pasiteiravimas dėl laisvų kambarių

Ar Jūs labiau norėtumėte kreiptis informacijos į mūsų personalą el. paštu? Ar turite kokių nors ypatingų pageidavimų, kurių rezervacijos realiuoju laiku sistema mums nepavyksta patenkinti? Užpildykite pasiteiravimo dėl laisvų kambarių modulį ir gausite visus pageidaujamus atsakymus tiesiog į savo el. pašto dėžutę!

Saugios operacijos
Šiamepuslapyje rezervacijos kredito kortele patvirtinimui naudojamas saugus serveris, atitinkantis pasaulio kodavimo standartą Secure Socket Layer (SSL) su 256 bitųgreičiu.Hotel Garda
via Napo Torriani, 21 | 20124 Milanas, Italija
Tel. 39 02.66982626
Faks. 39 02.66982576

P.IVA 06536120154
info@hotelgardamilan.com
© 2000-2022 - Hotel Marketing by Nozio Business | Cookies/Copyright/IP Policy - Privacy
Narystė: Rekomendavo Paslaugos:
nozio ricksteves autostradale cheforyou
Social: