Hotel Garda
  • Hotel Garda
  • Hotel Garda

Arvustused

Vaadake meie külaliste kommentaare tähtsaimates onlain arvustusportaalides! Pidage meeles, et ainult otse meie ametliku kodulehe kaudu broneerides ootavad teid reisil ees eelised - meie personal hoolitseb teie eest algusest lõpuni ja te võite nautida spetsiaalselt teile mõeldud erihindu, pakkumisi ning promotsioone! Broneerides meie ametliku kodulehe kaudu, palutakse teil kirjutada ka "ametlik arvustus", mis on alati usaldusväärne, kuna see on seotud tegeliku broneeringuga. Nii aitate te kaasa meie poolt kõigile reisijatele pakutava teenuse kvaliteedi parandamisele!


Ti e' piaciuto soggiornare da noi? Allora, aiutaci ad essere il migliore Hotel a/in Milano! Raccomandaci a trivago!Hotel Garda
via Napo Torriani, 21 | 20124 Milano, Itaalia
Tel. 39 02.66982626
Fax 39 02.66982576

KMKK (P.IVA 06536120154
info@hotelgardamilan.com
© 2000-2021 - Hotel Marketing by Nozio Business | Cookies/Copyright/IP Policy - Privacy
Liikmelisus: Soovitused Teenused:
nozio
Torriani Hotels
ricksteves autostradale
cheforyou
Social: